Obchodní podmínky

 

​1.​ Všeobecná ustanovení

​1.1.​ Vymezení základních pojmů

Nákupní galerie: Virtuální prostor dostupný na adrese luton.cz umožňující Dodavatelům prezentovat zboží a následně jej u nich prostřednictvím provozovatele objednat.

Provozovatel: Adalberto s.r.o., IČ: 05909881 se sídlem: Lidická 337/30, Smíchov, 150 00 Praha 5

Dodavatel: Obchodní či výrobní firma nabízející zboží v internetové galerii. Dodavatel se zpravidla nachází v Číně.

Kupující: Fyzická, či právnická osoba

Smlouva: Provozovatel uzavírá s kupujícím smlouvu o zprostředkování a to formou odeslání a zaplacení objednávky služby nákupu. 

​2.​ Objednávka a uzavření smlouvy

​2.1.​ Výběr zboží

 1. Zboží Dodavatelů je prezentováno v Nákupní galerii. Zboží obsahuje název, popis, cenu.
 2. Kupující zboží vybere a následně jej vloží do nákupního košíku. 

​2.2.​ Objednávka služby

 1. Odesláním nákupního košíku vytváří Kupující návrh na uzavření Smlouvy o objednání služby zprostředkování nákupu zboží Provozovatelem.

​2.3.​ Cena

 1. Cenou se rozumí částka, která je uvedená u každého zboží Nákupní galerii a je tvořena kupní cenou u Dodavatale a odměnou zprostředkovatele včetně nákladů na dopravu.
 2. Provozovatel negarantuje, že je cena konečná. V průběhu doručení zboží může vzniknout požadavek na celní projednání zboží. Možnost celního projednání může vzniknout u objednávek nad cca 22€, přibližně tedy 550 Kč.
 3. Dodavatelé nejsou plátci DPH a nelze tedy na zboží uplatnit odpočet DPH.

​2.4.​ Úhrada ceny

 1. Úhradu objednané služby je možné zaplatit převodem, či jinými platebními metodami.
 2. Cena se považuje za uhrazenou dnem připsání celé částky na účet Provozovatele. 
 3. Úhradou ceny se návrh na uzavření smlouvy stává závázným. 
 4. Provozovatel elektronicky potvrdí Kupujícímu úhradu ceny a tím dojde k dojde k uzavření smlouvy o objednání zprostředkování nákupu zboží Provozovatelem.
 5. Kupující úhradou objednané služby žádá Provozovatele, aby s provedením zprostředkování započal okamžitě před uplynutím čtrnáctidenní lhůty pro odstoupení od Smlouvy. Provozovatel tímto Kupujícímu sděluje, že v tomto případě nemá práv na odstoupení od Smlouvy.

​2.5.​ Doručování zboží

 1. Zboží je doručováno na základě možností Dodavatele. 
 2. Dodavatel zboží zasílá zpravidla do 25 dní od objednání Provozovatelem. Provozovatel objednává u Dodavatele zboží do 10 pracovních dní od potvrzení úhrady ceny.
 3. Běžná doba dodání je 4–45 dní od odeslání Dodavatelem. 
 4. Zboží je objednáváno u více Dodavatelů. Zboží tak může být Kupujícímu doručeno ve více zásilkách.

​3.​ Odstoupení od smlouvy

 1. Pokud není zboží doručeno do 60 pracovních dní ode dne odeslání Dodavatelem, může kupující požádat Provozovatele o vrácení peněz, nebo opětovné objednání zboží od Dodavatele.
 2. Zjistí-li Provozovatel, že objednané zboží není na skladě Dodavatele, nabídne Kupujícímu alternativu (bude-li taková k dispozici). Nebude-li kupujícím tato alternativa odsouhlasena, vrátí celou uhrazenou cenu na účet Kupujiícího a dojde ke zrušení objednávky a ukončení platnosti smlouvy o zprostředkování. Je-li Kupující z jiné země, než Provozovatel, jde bankovní poplatek za mezinárodní převod na vrub Kupujícího.

​4.​ Reklamace

 1. Provozovatel je připraven řešit reklamace svých služeb.
 2. Přestože se Provozovatel Nákupní galerie maximálně snaží vybírat kvalitní Dodavatele, neručí Provozovatel za kvalitu inzerovaného zboží.
 3. Samotnou reklamaci zboží řeší Kupující na přímo s Dodavatelem. Případně je možnost využít asistence Provozovatele.

​5.​ Ochrana osobních údajů

 1. Provozovatel se zavazuje uchovávat osobní údaje Kupujícího v souladu s platnými předpisy.
 2. Objednávkou služby Kupující souhlasí, že budou použity pro účely vyřízení objednávky a nebudou poskytnuty třetím stranám, kromě Dodavatele a přepravních společností.
 3. Kupující bere na vědomí, že pokud je Dodavatel mimo Evropskou unii, není Provozovatel schopen ovlivnit nakládání s údaji Kupujícího a že se na nakládání s osobními údaji mimo EU nevztahuje Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.
 4. Kupující sdělením svých údajů v rámci Nákupní galerie souhlasí se zasíláním informací z Nákupní galerie. Tento souhlas lze kdykoli elektronicky odvolat.
 5. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu neurčitou.

​6.​ Další ustanovení

 1. Kupující bere na vědomí, že zboží Dodavatelů zpravidla neobsahuje české návody. 
 2. Pokud bude mít Provozovatel k dispozici návod v českém, či anglickém jazyce, poskytne jej Kupujícímu. 

​7.​ Platnost obchodních podmínek

 1. Obchodní podmínky jsou platné od 1. 3. 2021