Podmínky ochrany osobních údajů

Úvod

Děkujeme, že využíváte služeb naší nákupní galerie Luton.cz. V rámci našich služeb pro Vás zajišťujeme zboží z celé Evropy a Asie, které jinde snadno neseženete.

Abychom pro Vás mohli zajistit dodání zboží objednaného v naší nákupní galerii, musíme pro vyřízení objednávek získávat a zpracovávat Vaše osobní údaje. Abychom Vás mohli efektivně informovat o novinkách v našem katalogu produktů, zpracováváme i další Vaše osobní údaje s Vaším souhlasem. Zároveň pro nás však je a vždy bude důležitá ochrana Vašeho soukromí i bezpečnost Vašich osobních údajů. Cílem tohoto dokumentu je transparentně vysvětlit, jak a proč shromažďujeme, uchováváme, sdílíme a používáme Vaše osobní údaje, a zároveň popsat, jaká kontrolní opatření a možnosti máte k dispozici v souvislosti s Vašimi právy na ochranu Vašich osobních údajů.

Správce

Za “Provozovatele” se v těchto Zásadách označuje provozovatel internetové nákupní galerie Luton.cz a jejích dalších jazykových mutací, společnost Adalberto s.r.o., IČ: 05909881 se sídlem: Lidická 337/30, Smíchov, 150 00 Praha 5

GDPR

Zásady zpracování osobních údajů zákazníků Provozovatele jsou vydány v souladu s nařízením Evropské unie číslo 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (zkráceně „GDPR“).

Provozovatel prohlašuje, že dodržuje veškerá pravidla v souladu s výše uvedeným nařízením Evropské unie. Právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů se rozumí právní předpisy, které jsou součástí českého právního řádu, včetně příslušných mezinárodních smluv a právních předpisů Evropské unie, a které se týkají ochrany osobních údajů.

Pověřenec a citlivé osobní údaje

Provozovatel nemá jmenovaného pověřence pro ochranu osobní údajů, protože z hlediska zákona není vyžadován. Nezpracováváme ani neuchováváme žádné citlivé osobní údaje, ani čísla kreditních karet.

Předmět činnosti Provozovatele

Provozovatelem je společnost, která svým zákazníkům nabízí zprostředkovává dodání zboží od dodavatelů zboží z EU a mimo EU, především Číny.

Rozsah nabízených služeb se může v průběhu času měnit. V případě, že dojde ke změně a nově poskytované služby budou mít zásadní dopad na tyto Zásady, tak Provozovatel provede aktualizaci těchto Zásad.

Jak osobní údaje, z jakého důvodu a na jakou dobu shromažďujeme?

Osobní údaje shromažďujeme následujícími způsoby:

 1. Vytvořením zákaznického účtu pro možnost rychlejšího nákupu - z důvodu oprávněného zájmu (přihlášení je možné ruční, facebookem, googlem nebo požádání prostřednictvím ticketu, e-mailu či telefonu) - do smazání účtu
 2. Dobrovolné přihlášení k odběru newsletteru - z důvodu oprávněného zájmu, tedy zařazení do odběru newsletteru, na dobu neurčitou pro případné kontroly ÚOOÚ
 3. Odesláním objednávky - z důvodu plnění smlouvy o zprostředkování prodeje a oprávněného zájmu - data uchováváme min. po dobu 10 let pro případné dokládání daňové správě
 4. Zaplacení objednávky - z důvodu oprávněného zájmu - data uchováváme min. po dobu 10 let pro případné dokládání daňové správě
 5. Odesláním dotazu na náš e-mail nebo prostřednictvím helpdesku (ticket a odpověď na ticket)  - z důvodu oprávněného zájmu ukládáme na dobu min. 10 let případné kontroly ČOI, ÚOOÚ
 6. Odesláním zákaznického hodnocení našich služeb - z důvodu oprávněného zájmu - získání zpětné vazby na naše stránky a možnosti zveřejnění takovéto příspěvku do doby smazání hodnocení na požádání
 7. Odeslání reklamace zboží - z důvodu oprávněného zájmu ukládáme na dobu min. 10 let případné kontroly ČOI, ÚOOÚ
 8. Zavoláním na naši infolinku -  z důvodu oprávněného zájmu ukládáme na dobu min. 10 let případné kontroly ČOI, ÚOOÚ
 9. Návštěvou a používáním webu - analytika, měřící pixely - na dobu nezbytně nutnou (90 dní) a více pro účely analýzy návštěvnosti, funkčnosti stránek, měření účinnosti reklamních kampaní, tedy z důvodu oprávněného zájmu

Jaké osobní údaje shromažďujeme?

Osobní údaje shromažďujeme následujícími způsoby:

 1. Vytvořením zákaznického účtu - Jméno, Příjmení, Email, Google ID (při přihlášení Google účtem), Facebook ID (při přihlášení Facebookem)
 2. Dobrovolné přihlášení k odběru newsletteru - e-mailová adresa, IP adresa přihlášení a odhlášení k odběru
 3. Odesláním objednávky - fakturační údaje a adresa, dodací adresa, Jméno, Příjmení, Email, Telefonní číslo,
 4. Zaplacením objednávky - číslo bankovního účtu, poslední čtyřčíslí platební karty, pokud je obsaženo v bankovním výpisu, podrobná čísla platebních karet neukládáme ani nezpracováváme
 5. Odesláním dotazu na náš e-mail nebo prostřednictvím helpdesku (ticket a odpověď na ticket) - Email
 6. Odesláním zákaznického hodnocení našich služeb - Jméno a příjmení, Email, Text příspěvku
 7. Odeslání reklamace zboží - číslo účtu uvedené u reklamace, osobní údaje uvedené u reklamace, adresa pro vrácení peněz složenkou
 8. Zavoláním na naši infolinku - datum a čas volání, přepis nejdůležitějších informací z hovoru, číslo objednávky
 9. Návštěvou a používáním webu - cookies

K čemu osobní údaje shromažďujeme?

Shromažďujeme výše uvedené údaje k těmto účelům:

 1. Pro základní funkce košíku, zákaznického účtu, marketing, remarketing, tracking prodejních kanálů, konverzní cookie pro analýzu prodejních kanálů, analytické funkce (především cookie)
 2. Pro vyřízení objednávky, daňové účely, možnost budoucí reklamace zboží a následnou možnost doložení státní správě a kontrolním orgánům (adresy, telefon, e-mail, fakturační údaje)
 3. Marketingové účely - Newsletter (e-mailová adresa)
 4. Části stránek a zpětná vazba pro ostatní návštěvníky (údaje vložené do recenzí, produktových diskuzí)
 5. Budoucí komunikaci a historii objednávek (emaily)

Vaše práva a preference

 1. Právo na přístup - můžete nás kdykoliv kontaktovat, abychom Vám sdělili, které údaje o Vás zpracováváme
 2. Právo na opravu - můžete nás požádat, abychom změnili nebo aktualizovali osobní údaje, jsou-li nepřesné nebo neúplné
 3. Právo na vymazání - můžete nás kdykoliv požádat, abychom osobní údaje vymazali
 4. Právo na omezení - právo požadovat, abychom dočasně nebo trvale přestali zpracovávat veškeré Vaše osobní údaje nebo jejich část
 5. Právo podání námitky -možnost kdykoliv vznést námitku proti tomu, abychom zpracovávali vaše osobní údaje z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu
 6. Právo na přenositelnost údajů - právo požadovat kopii vašich osobních údajů v elektronickém formátu a právo předat tyto osobní údaje k využití v rámci služby jiné strany
 7. Právo nebýt předmětem automatického rozhodování – právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného pouze na automatickém rozhodování, včetně profilování, pokud by dané rozhodnutí na vás mělo právní účinek nebo vedlo ke vzniku podobně významného účinku.

Uchovávání a vymazání dat

Osobní údaje si ponecháme pouze tak dlouho, jak je potřeba k tomu, abychom vám mohli zajistit dodání zboží dodavatelem a následný servis, a pro oprávněné a základní obchodní účely, jak např. udržení výkonnosti prodejního portálu, obchodní rozhodování o nových funkcích a nabídkách na základě údajů, plnění našich zákonných povinností a řešení sporů. Některé osobní údaje budeme uchovávat tak dlouho, dokud budete uživatelem portálu Luton.cz. Mezi ně patří například údaje v zákaznickém účtu.

Na vaši žádost vymažeme nebo anonymizujeme osobní údaje tak, aby vás již neidentifikovaly, pokud však nejsme ze zákona oprávněni nebo povinni si určité osobní údaje ponechat, včetně následujících situací:

 • Pokud v souvislosti s vaším účtem existuje nevyřešená záležitost, jako například nevyřízená objednávka, reklamace, nedořešený problém v ticketu nebo z ČOI či jiným kontrolním orgánem, nebo nevyřešený soudní spor nebo nárok, nezbytné osobní údaje uchováme až do jejího vyřešení
 • Tam, kde se požaduje, abychom uchovávali osobní údaje na základě právní, daňové, auditní nebo účetní povinnosti, uchováme nezbytné osobní údaje po dobu požadovanou platným zákonem a/nebo
 • Tam, kde to je nutné z důvodu našich legitimních obchodních zájmů, jako je prevence podvodů nebo zachování bezpečnosti našich uživatelů

 

Uchovávání vašich osobních údajů v bezpečí

Soubory “cookies“ jsou malé textové soubory, které se ukládají do Vašeho koncového zařízení či jeho paměti. Tyto soubory našemu webu umožňují zaznamenat informace o Vaší návštěvě, nastavení Vašeho prohlížeče, jazyk, který preferujete a další informace.

Vaše příští návštěva virtuální galerie a další komunikace s Vámi tak může být mnohem rychlejší a více odpovídající Vaším preferencím. Kvůli souborům "cookies" nemáte žádné závazky nebo jiné dodatečné povinnosti. Jsou zde pro Vás a Vaše pohodlí. Soubory “cookies“ zpracováváme automaticky.

Ukládání “cookies“ můžete snadno zabránit nastavením internetové prohlížeče nebo obdobného programu ve Vašem koncovém zařízení.

Máme závazek chránit osobní údaje našich uživatelů. Realizujeme vhodná technická a organizační opatření k ochraně bezpečnosti osobních údajů. Upozorňujeme však, že žádný systém není nikdy zcela bezpečný. Zavedli jsme různé zásady včetně pseudonymizace, šifrování, přístupu a uchovávání, které brání neoprávněnému přístupu a zbytečnému uchovávání osobních údajů v našich systémech.

Ochranu uživatelského účtu zajišťuje heslo, takže vám doporučujeme používat jedinečné a silné heslo, omezit přístup k vašemu počítači a prohlížeči a po ukončení používání portálu se odhlásit.

 

Změny těchto Zásad ochrany osobních údajů

V těchto Zásadách můžeme příležitostně provádět změny.

Pokud učiníme podstatné změny těchto Zásad, upozorníme vás na tyto změny podle daných okolností, např. formou dobře viditelného upozornění nebo prostřednictvím e-mailu. Můžeme vás předem upozornit.

Proto si nezapomeňte toto upozornění pečlivě přečíst.

 

Zpracovatelé osobních údajů

Vaše osobní údaje budou předány třetím osobám či jinak zprostředkovány pouze tehdy, je-li to nezbytné v rámci plnění smlouvy, na základě oprávněného zájmu, nebo pokud jste s tím předem vyslovili souhlas.

 • a) Prodejcům na základě plnění smlouvy
 • b) společnostem vydávajícím kreditní karty, poskytovatelům platebních služeb za účelem zpracování plateb a bankám na základě vaší objednávky, plnění kupní smlouvy
 • c) přepravcům za účelem dodání Vámi objednaných produktů nebo služeb a řešení reklamací
 • e) dalším poskytovatelům služeb, třetím stranám, zapojeným do zpracování dat
 • f) třetím stranám, např. právním nebo finančním zástupcům, soudům za účelem zpracování daňových dokladů, vymáhání pohledávek nebo dalších důvodů vyplývajících z plnění našich zákonných povinností
 • g) veřejným orgánům (např. policie)

Pokud třetí osoby použijí údaje v rámci jejich oprávněného zájmu, nenese za tato zpracování správce zodpovědnost. Tato zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů příslušných společností a osob.